DİL

Gizlilik Politikası

kurumsal.jpg

Tarih :15.06.2021

Asi Grup Ltd. Şti.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ GENEL AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin aşağıdaki açıklamalarımız bilginize sunulmaktadır.

Kişisel Verilerin İşlenme ve Aktarılma Amacı Asi Grup Ltd. Şti.; ilgi duyduğunuz projelerine ilişkin olarak, sizlere sunulan ürün ve hizmetlere yönelik bilgi sağlamak, söz konusu ürün ve hizmetlerden sizi faydalandırmak için gerekli çalışmaları yapmak, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetleri sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önermek, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğini temin etmek, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerini belirlemek ve izinli pazarlama faaliyetini yürütmek amacıyla aşağıda kategorileri belirtilen kişisel verileriniz toplanmakta ve fiziki ya da elektronik ortamda işlenmektedir.

• Kimlik Bilgileri (Ad, Soyad vb.)

• İletişim Bilgileri (telefon numaranız, adresiniz, e-posta adresiniz)

• Diğer Bilgiler (Bilgi formunda yer alan gerekli diğer kişisel veriler toplanabilmektedir.)

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, Şirketimiz tarafından kişisel veri sahiplerine açıkça ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı

bilgilendirmede bulunularak, gerekmesi halinde açık rızaları alınarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına

uygun, yukarıda açıkça belirtilen meşru amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak, ölçülülük prensibi

çerçevesinde toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta ve işlenmektedir.

 

KVKK’nın 11. Maddesi Gereği Haklarınız ve İrtibat Bilgilerimiz

KVKK madde 11 uyarınca, Asi Grup Ltd. Şti.’e başvurarak kişisel verileriniz hakkında bilgi edinme

hakkına sahipsiniz. Kişisel Verileriniz hakkında daha detaylı bilgiye ve aynı zamanda bilgi edinme

başvuru formuna Şirketimizin www.asigrup.com.tr adresli internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

Veri Sorumlusu: Asi Grup Ltd. Şti.

Malatya

Tel : +904223242288